Algemene voorwaarden fotoworkshops

Tarieven, facturering en betaling

 • Voor deelname aan een fotografie workshop of fotografie reis gelden de tarieven zoals deze op de website www.hillebrandbreuker.nl vermeld staan
 • De vermeldde tarieven zijn inclusief btw
 • Hillebrand Breuker | Pixus verstuurd direct na aanmelding door de cursist een factuur voor deelname aan een fotoworkshop of een fotoreis
 • De factuur voor deelname aan een fotoworkshop van een dag(deel) dient binnen een maand te worden voldaan.
 • Voor deelname aan een fotoreis van meerdere dagen geldt dat de eerste aanbetaling binnen 30 dagen na aanmelding dient te worden voldaan. Het restant van de factuur dient 30 dagen voorafgaand aan de fotoreis te worden voldaan
 • De inschrijving van een fotoworkshop van een dag(deel) is definitief na volledige betaling van de factuur
 • De inschrijving voor deelname aan een meerdaagse fotoreis wordt definitief na betaling van een voorschot

Annulering fotoworkshops

 • In het geval dat de cursist een workshop tot 4 weken voorafgaand aan de workshop annuleert dan geldt dat 75% van het cursusgeld wordt vergoed
 • Indien een workshop tussen 4 weken en uiterlijk 1 week voorafgaand aan de workshop  door de cursist wordt geannuleerd dan wordt 25% van het cursusgeld vergoed
 • Als de cursist de fotoworkshop binnen een week voorafgaand aan de workshop annuleert dan kan het cursusgeld helaas niet worden terugbetaald. De cursist heeft dan wel de mogelijkheid om op een ander moment aan  een cursus deelnemen. Indien de alternatieve cursus duurder is dan de cursus waarvoor ingeschreven was dan wordt het verschil in rekening gebracht aan de cursist

Annulering van een fotoworkshop door Hillebrand Breuker | Pixus

 • Sommige fotoworkshops zijn sterk weersafhankelijk. Dit staat bij de omschrijving van de fotoworkshop vermeld. Indien een fotoworkshop (uiterlijk 3 dagen van te voren) door Hillebrand Breuker | Pixus wordt geannuleerd dan wordt zo veel mogelijk naar een alternatieve datum gezocht
 • Indien er onvoldoende deelnemers zich ingeschreven hebben voor een workshop dan is Hillebrand Breuker | Pixus gerechtigd om de fotoworkshop te annuleren.  Zodra dat gebeurt dan wordt het volledige cursusgeld aan de cursist gerestitueerd
 • Indien er gedurende de workshopdag er zich een situatie voordoet waardoor de workshop deels geannuleerd moet worden en er geen alternatief beschikbaar is, dan wordt in overleg een evenredig deel van het cursus geld vergoed.
 • Indien de fotoworkshop door Hillebrand Breuker | Pixus geheel geannuleerd wordt dan wordt –indien er geen alternatief geboden kan worden – het volledige cursusgeld gerestitueerd

Cursusmateriaal, locatiebezoek & exclusiviteit

 • Voor een aantal fotoworkshops  wordt cursusmateriaal in de vorm van een e-book of een reader verstrekt. Deze cursusmaterialen behoren tot het intellectueel  eigendom van Hillebrand Breuker | Pixus. Op deze materialen is auteursrecht van toepassing. Het dupliceren en verspreiden van deze materialen is zonder nadrukkelijke toestemming van Hillebrand Breuker | Pixus niet toegestaan
 • Hillebrand Breuker | Pixus kiest de locaties waar fotoworkshops worden georganiseerd met zorg uit.  Aan locatiekeuze wordt veel voorbereidingstijd in de vorm van research besteed. De locaties zijn normaalgesproken op openbaar terrein. Het is de cursisten uiteraard toegestaan om deze openbare locaties na de fotoworkshop vrij te bezoeken.

Aansprakelijkheid

 • Hillebrand Breuker | Pixus is – indien er geen sprake is van grove nalatigheid of opzet – niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de deelname aan een fotoworkshop die door PIXUS wordt georganiseerd
 • Van cursisten die deelnemen aan een fotoworkshop/ fotoreis wordt verwacht dat ze zichzelf verzekeren voor schade en/of annulering
 • In het geval van fotoreizen wordt gewerkt met leveranciers. Deze partijen zijn zorgvuldig door Hillebrand Breuker | Pixus geselecteerd. Hillebrand Breuker | Pixus is echter niet de eigenaar van deze leveranciers. Hillebrand Breuker | Pixus kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade – in welke vorm dan ook – die veroorzaakt door derden.