Privacy Statement

PIXUS respecteert de privacy van haar klanten en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ten aanzien van persoonsgegevens.

In deze privacy statement informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, de doelen van verwerking, welke rechten u heeft, met wie wij uw gegevens delen.

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?
PIXUS verzamelt en verwerkt door u actief aan ons verstrekte persoonsgegevens:
– Contactgegevens zoals uw naam, adres en/of e-mailadres, telefoonnummer
– Gegevens zoals financiële gegevens noodzakelijk voor het doen van betalingen.
– Gegevens over de workshops/ reizen of producten en diensten die u hebt aangeschaft.

Deze persoonsgegevens worden door ons alleen geregistreerd en verwerkt nadat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, heeft ingeschreven voor een workshops/ reis, een product of dienst heeft aangeschaft dan wel ná uw schriftelijke toestemming.

Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, indien wij gegevens van personen onder de 16 jaar verwerken zullen wij altijd voorafgaande toestemming vragen van de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s).

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens en met welke rechtsgrond:
PIXUS zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
• om u via de nieuwsbrief reizen/ workshops of producten aan te bieden;
Om een overeenkomst met u aan te gaan om een product/dienst te leveren
• om uw betalingen voor de gekochte producten/diensten te verwerken;
Om afspraken met u te maken of te wijzigen
• om gratis tips & tricks, quotes & notes met u te delen.

De rechtsgronden voor de verwerking door ons zijn:
– uw uitdrukkelijke toestemming (bij aanbiedingen en delen van tips en tricks),
– de gesloten overeenkomst van dienstverlening/aankoop product
– wettelijke verplichting (fiscaal en financieel).

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons verstrekt heeft. Indien u ons toestemming heeft gegeven voor het sturen van nieuwsbrieven and tips en tricks bewaren en verwerken wij uw gegevens tot u uw toestemming intrekt, Daarnaast hebben wij een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar voor financiële/fiscale gegevens.

Delen wij uw gegevens met derden?
PIXUS wordt niet gesponsord door derde bedrijven. Uiteraard werkt PIXUS wel samen met diverse bedrijven en personen. Uw gegevens zullen echter nooit met deze bedrijven en/ of personen gedeeld worden zonder uw expliciete toestemming.
Het kan overigens wel zijn dat wij, een deel van, uw gegevens moeten delen op grond van een wettelijke verplichting, zoals aan de belasting dienst. Daarvoor vragen wij dan geen toestemming.

Beveiliging
PIXUS heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen

Uw rechten op basis van de Algemene Verordening persoonsgegevens:
U heeft recht van inzage, rectificatie, wissing, verwerkingsbeperking, overdraagbaarheid, en bezwaar en intrekken van de toestemming. Mocht u gebruik willen maken van uw rechten stuur ons dan een verzoek op info@pixus.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk proberen aan uw verzoek te voldoen, binnend e wettelijk voorgeschreven kaders.
Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiestatement
PIXUS gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijziging van deze Privacy Statement
Wij kunnen deze Privacy Statement wijzigen indien daar aanleiding toe ontstaan. De meest actuele Privacy statement staat altijd op onze website; wij raden u dan ook aan onze website regelmatig te raadplegen.

Wie zijn wij:

PIXUS
Hillebrand Breuker
Nijpaed 14
9003 ME Warten
Nederland

06 – 3805 6977
info@pixus.nl

www.hillebrandbreuker.nl
www.pixus.nl
BTW NL0030007734
KvK inschrijving 04088037